eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4894

NGC 4894
Objekt NGC 4894 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4894 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.50'x0.1'
magnitud: V=15.2m; B=16.1m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m16.7s; Dec= 27°58'1"
rödförskjutning (z): 0.015457
Avståndet från solen till NGC 4894: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 65.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4894 : PGC 44732, CGCG 160-247, DRCG 27-122

Närliggande objekt: NGC 4893, NGC 4893A, NGC 4895A, NGC 4895

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.