eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4895

NGC 4895
Objekt NGC 4895 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4895 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0/P -
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.6'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m18s; Dec= 28°12'6"
rödförskjutning (z): 0.028326
Avståndet från solen till NGC 4895: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 119.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4895 : PGC 44737, UGC 8113, MCG 5-31-81, CGCG 160-249, DRCG 27-206

Närliggande objekt: NGC 4894, NGC 4895A, NGC 4896, NGC 4897

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.