eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4896

NGC 4896
Objekt NGC 4896 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4896 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.6'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m30.9s; Dec= 28°20'47"
rödförskjutning (z): 0.020054
Avståndet från solen till NGC 4896: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 84.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4896 : PGC 44768, UGC 8117, MCG 5-31-84, CGCG 160-87, DRCG 27-232

Närliggande objekt: NGC 4895A, NGC 4895, NGC 4897, NGC 4898-2

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.