eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4898-2

NGC 4898-2
Objekt NGC 4898-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4898-2 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.40'x0.4'
magnitud: V=13.6m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 11.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m18.2s; Dec= 27°57'20"
rödförskjutning (z): 0.022219
Avståndet från solen till NGC 4898-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 93.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4898-2 : PGC 44736, MCG 5-31-82, CGCG 160-248, DRCG 27-121

Närliggande objekt: NGC 4896, NGC 4897, NGC 4898-1, NGC 4899

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.