eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4899

NGC 4899
Objekt NGC 4899 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4899 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 2.60'x1.4'
magnitud: V=11.9m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m56.5s; Dec= -13°56'43"
rödförskjutning (z): 0.008866
Avståndet från solen till NGC 4899: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 37.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4899 : PGC 44841, MCG -2-33-90, IRAS 12583-1340

Närliggande objekt: NGC 4898-2, NGC 4898-1, NGC 4900, NGC 4901

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.