eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4895

NGC 4895
Objekt NGC 4895 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4895 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0/P -
Uhlové rozmery: 1.80'x0.6'
veľkosť: V=13.2m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m18s; Dec= 28°12'6"
RedShift (z): 0.028326
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4895: na základe množstva červeného posunu (z) - 119.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4895 : PGC 44737, UGC 8113, MCG 5-31-81, CGCG 160-249, DRCG 27-206

Blízke objekty: NGC 4894, NGC 4895A, NGC 4896, NGC 4897

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.