eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4888

NGC 4888
Objekt NGC 4888 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4888 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.4'
magnitud: V=13.4m; B=14.3m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h0m36.2s; Dec= -6°4'32"
rödförskjutning (z): 0.012896
Avståndet från solen till NGC 4888: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4888 : PGC 44766, MCG -1-33-66

Närliggande objekt: NGC 4886, NGC 4887, NGC 4889, NGC 4890

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.