eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4888

NGC 4888
Voorwerp NGC 4888 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4888 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.4'
omvang: V=13.4m; B=14.3m
De helderheid van het oppervlak: 12.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h0m36.2s; Dec= -6°4'32"
roodverschuiving (z): 0.012896
De afstand van de zon tot NGC 4888: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 54.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4888 : PGC 44766, MCG -1-33-66

Objecten in de buurt: NGC 4886, NGC 4887, NGC 4889, NGC 4890

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.