eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4895A

NGC 4895A
objekt NGC 4895A ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4895A - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: E5 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=15.0m; B=16.0m
Overflate lysstyrke: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t0m9.3s; Dec= 28°10'12"
Rødforskyvning (z): 0.022619
Avstand fra solen til NGC 4895A: basert på redshiftverdien (z) - 95.5 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4895A : PGC 44717, CGCG 160-245, RB 167, DRCG 27-207

Naboobjekter: NGC 4893A, NGC 4894, NGC 4895, NGC 4896

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.