eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4918

NGC 4918
Voorwerp NGC 4918 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4918 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: S0-a - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.10'x0.5'
omvang: V=14.4m; B=15.3m
De helderheid van het oppervlak: 13.6 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h1m50.7s; Dec= -4°30'2"
roodverschuiving (z): 0.032800
De afstand van de zon tot NGC 4918: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 138.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4918 : PGC 44934

Objecten in de buurt: NGC 4916, NGC 4917, NGC 4919, NGC 4920

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.