eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4920

NGC 4920
Voorwerp NGC 4920 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 4920 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Virginis
Type: IBm - Onregelmatig gevormde sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.00'x0.7'
omvang: V=13.5m; B=14.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h2m4.2s; Dec= -11°22'42"
roodverschuiving (z): 0.004456
De afstand van de zon tot NGC 4920: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 18.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 4920 : PGC 44958, IC 4134, MCG -2-33-94

Objecten in de buurt: NGC 4918, NGC 4919, NGC 4921, NGC 4922-1

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.