eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4931

NGC 4931
Objekt NGC 4931 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4931 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x0.6'
magnitud: V=13.5m; B=14.5m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h3m1.1s; Dec= 28°1'55"
rödförskjutning (z): 0.018156
Avståndet från solen till NGC 4931: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 76.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4931 : PGC 45055, UGC 8154, MCG 5-31-114, CGCG 160-118, DRCG 27-164

Närliggande objekt: NGC 4929, NGC 4930, NGC 4932, NGC 4933A

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.