eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4933

NGC 4933
Obiekt NGC 4933 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4933 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S0-a - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 2.00'x1.1'
Wielkość gwiazd: V=11.7m; B=12.6m
Jasność powierzchni: 12.3 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h3m56.7s; Dec= -11°29'51"
Redshift (z): 0.010801
Odległość od Słońca do NGC 4933: w oparciu o wartość redshift (z) - 45.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4933 : PGC 45146, NGC 4933A, IC 4176, MCG -2-33-102, Arp 176

Sąsiadujące obiekty: NGC 4932, NGC 4933A, NGC 4933C, NGC 4933B

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.