eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4933B

NGC 4933B
Objekt NGC 4933B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4933B - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.5'
magnitud: V=14.2m; B=15.2m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h3m54.5s; Dec= -11°30'18"
rödförskjutning (z): 0.010364
Avståndet från solen till NGC 4933B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 43.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4933B : PGC 45142, IC 4173, MCG -2-33-101, Arp 176

Närliggande objekt: NGC 4933, NGC 4933C, NGC 4934, NGC 4935

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.