eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4937

NGC 4937
objekt NGC 4937 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4937 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Centauri
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t4m51.9s; Dec= -47°13'8"
Andre objektnavn NGC 4937 : ESO 269-?40

Naboobjekter: NGC 4935, NGC 4936, NGC 4938, NGC 4939

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.