eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4938

NGC 4938
Objekt NGC 4938 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4938 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.7'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h2m57.4s; Dec= 51°19'9"
rödförskjutning (z): 0.027622
Avståndet från solen till NGC 4938: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 116.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4938 : PGC 45044, MCG 9-21-91, CGCG 270-42

Närliggande objekt: NGC 4936, NGC 4937, NGC 4939, NGC 4940

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.