eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4939

NGC 4939
Objekt NGC 4939 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4939 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 5.50'x2.8'
magnitud: V=11.3m; B=11.9m
Ytans ljusstyrka: 14.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h4m14.3s; Dec= -10°20'24"
rödförskjutning (z): 0.010374
Avståndet från solen till NGC 4939: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 43.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4939 : PGC 45170, MCG -2-33-104

Närliggande objekt: NGC 4937, NGC 4938, NGC 4940, NGC 4941

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.