eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4941

NGC 4941
Objekt NGC 4941 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4941 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBab - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.90'x2.7'
magnitud: V=11.1m; B=11.9m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h4m13s; Dec= -5°33'5"
rödförskjutning (z): 0.003696
Avståndet från solen till NGC 4941: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 15.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4941 : PGC 45165, MCG -1-33-77, UGCA 321, IRAS 13016-0516

Närliggande objekt: NGC 4939, NGC 4940, NGC 4942, NGC 4943

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.