eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4939

NGC 4939
Obiekt NGC 4939 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4939 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: Sbc -
Wymiary kątowe: 5.50'x2.8'
Wielkość gwiazd: V=11.3m; B=11.9m
Jasność powierzchni: 14.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h4m14.3s; Dec= -10°20'24"
Redshift (z): 0.010374
Odległość od Słońca do NGC 4939: w oparciu o wartość redshift (z) - 43.8 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4939 : PGC 45170, MCG -2-33-104

Sąsiadujące obiekty: NGC 4937, NGC 4938, NGC 4940, NGC 4941

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.