eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4947

NGC 4947
Objekt NGC 4947 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4947 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.40'x1.2'
veľkosť: V=11.9m; B=12.7m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h5m20.2s; Dec= -35°20'13"
RedShift (z): 0.008036
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4947: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4947 : PGC 45269, IC 3974, ESO 382-5, MCG -6-29-6, AM 1302-350, IRAS 13025-3504

Blízke objekty: NGC 4946, NGC 4947A, NGC 4948, NGC 4948A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.