eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4948

NGC 4948
objekt NGC 4948 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4948 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: SBd - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 2.00'x0.7'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.2m; B=14.0m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t4m55.8s; Dec= -7°56'47"
Rødforskyvning (z): 0.003746
Avstand fra solen til NGC 4948: basert på redshiftverdien (z) - 15.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4948 : PGC 45224, IC 4156, MCG -1-33-79

Naboobjekter: NGC 4947A, NGC 4947, NGC 4948A, NGC 4949

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.