eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4949

NGC 4949
objekt NGC 4949 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4949 - galakse i stjernebildet Comae Berenices
Typen: SBb/P - stavspiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.9m; B=15.7m
Overflate lysstyrke: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t4m18.1s; Dec= 29°1'45"
Rødforskyvning (z): 0.022800
Avstand fra solen til NGC 4949: basert på redshiftverdien (z) - 96.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4949 : PGC 45161

Naboobjekter: NGC 4948, NGC 4948A, NGC 4950, NGC 4951

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.