eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4949

NGC 4949
Objekt NGC 4949 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4949 - galax i stjärnbild Comae Berenices
Typ: SBb/P - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.3'
magnitud: V=14.9m; B=15.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h4m18.1s; Dec= 29°1'45"
rödförskjutning (z): 0.022800
Avståndet från solen till NGC 4949: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 96.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4949 : PGC 45161

Närliggande objekt: NGC 4948, NGC 4948A, NGC 4950, NGC 4951

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.