eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4951

NGC 4951
Objekt NGC 4951 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4951 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: SBc - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.80'x1.6'
magnitud: V=11.9m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 13.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h5m7.5s; Dec= -6°29'39"
rödförskjutning (z): 0.003923
Avståndet från solen till NGC 4951: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 16.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4951 : PGC 45246, MCG -1-33-81, IRAS 13025-0613

Närliggande objekt: NGC 4949, NGC 4950, NGC 4952, NGC 4953-1

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.