eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4963

NGC 4963
Objekt NGC 4963 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4963 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.8'
magnitud: V=13.3m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h5m51.9s; Dec= 41°43'17"
rödförskjutning (z): 0.023850
Avståndet från solen till NGC 4963: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 100.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4963 : PGC 45315, UGC 8190, MCG 7-27-30, CGCG 217-10, IRAS 13035+4159

Närliggande objekt: NGC 4961, NGC 4962, NGC 4964, NGC 4965

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.