eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4963

NGC 4963
Objekt NGC 4963 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4963 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h5m51.9s; Dec= 41°43'17"
RedShift (z): 0.023850
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4963: na základe množstva červeného posunu (z) - 100.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4963 : PGC 45315, UGC 8190, MCG 7-27-30, CGCG 217-10, IRAS 13035+4159

Blízke objekty: NGC 4961, NGC 4962, NGC 4964, NGC 4965

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.