eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4972

NGC 4972
Objekt NGC 4972 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4972 - galax i stjärnbild Draconis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.2m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h2m19.3s; Dec= 75°24'17"
rödförskjutning (z): 0.030961
Avståndet från solen till NGC 4972: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 130.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4972 : PGC 44988, NGC 4954, UGC 8157, MCG 13-9-44, CGCG 353-8, IRAS 13009+7540, KAZ 248, CGCG 352-53

Närliggande objekt: NGC 4970, NGC 4971, NGC 4973, NGC 4974

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.