eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4970

NGC 4970
Objekt NGC 4970 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4970 - galax i stjärnbild Hydrae
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.0'
magnitud: V=12.2m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h7m33.6s; Dec= -24°0'32"
rödförskjutning (z): 0.010858
Avståndet från solen till NGC 4970: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 45.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4970 : PGC 45466, IC 4196, ESO 508-9, MCG -4-31-33

Närliggande objekt: NGC 4969-1, NGC 4969-2, NGC 4971, NGC 4972

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.