eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4969-2

NGC 4969-2
Objekt NGC 4969-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 4969-2 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=14.7m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h7m3.3s; Dec= 13°38'12"
rödförskjutning (z): 0.027227
Avståndet från solen till NGC 4969-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 115.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 4969-2 : MCG 2-33-55, CGCG 72-4

Närliggande objekt: NGC 4968, NGC 4969-1, NGC 4970, NGC 4971

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.