eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4969-2

NGC 4969-2
Obiekt NGC 4969-2 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 4969-2 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.30'x0.3'
Wielkość gwiazd: V=14.7m; B=15.5m
Jasność powierzchni: 11.9 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h7m3.3s; Dec= 13°38'12"
Redshift (z): 0.027227
Odległość od Słońca do NGC 4969-2: w oparciu o wartość redshift (z) - 115.0 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 4969-2 : MCG 2-33-55, CGCG 72-4

Sąsiadujące obiekty: NGC 4968, NGC 4969-1, NGC 4970, NGC 4971

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.