eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4970

NGC 4970
objekt NGC 4970 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 4970 - galakse i stjernebildet Hydrae
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.80'x1.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=13.2m
Overflate lysstyrke: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t7m33.6s; Dec= -24°0'32"
Rødforskyvning (z): 0.010858
Avstand fra solen til NGC 4970: basert på redshiftverdien (z) - 45.9 Mpc;
Andre objektnavn NGC 4970 : PGC 45466, IC 4196, ESO 508-9, MCG -4-31-33

Naboobjekter: NGC 4969-1, NGC 4969-2, NGC 4971, NGC 4972

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.