eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5011

NGC 5011
Voorwerp NGC 5011 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5011 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Centauri
Type: E1 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 2.50'x2.1'
omvang: V=11.4m; B=12.4m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h12m51.6s; Dec= -43°5'48"
roodverschuiving (z): 0.010537
De afstand van de zon tot NGC 5011: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 44.5 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5011 : PGC 45898, ESO 269-65, MCG -7-27-42, DCL 528

Objecten in de buurt: NGC 5009, NGC 5010, NGC 5011A, NGC 5011C

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.