eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5011

NGC 5011
Objekt NGC 5011 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5011 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E1 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 2.50'x2.1'
magnitud: V=11.4m; B=12.4m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h12m51.6s; Dec= -43°5'48"
rödförskjutning (z): 0.010537
Avståndet från solen till NGC 5011: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 44.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5011 : PGC 45898, ESO 269-65, MCG -7-27-42, DCL 528

Närliggande objekt: NGC 5009, NGC 5010, NGC 5011A, NGC 5011C

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.