eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5023

NGC 5023
Objekt NGC 5023 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5023 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 5.80'x0.8'
magnitud: V=12.3m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h12m11.7s; Dec= 44°2'14"
rödförskjutning (z): 0.001358
Avståndet från solen till NGC 5023: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 5.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5023 : PGC 45849, UGC 8286, MCG 7-27-43, CGCG 217-17, FGC 1578

Närliggande objekt: NGC 5021, NGC 5022, NGC 5024, NGC 5025

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.