eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5023

NGC 5023
Objekt NGC 5023 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5023 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 5.80'x0.8'
veľkosť: V=12.3m; B=12.9m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h12m11.7s; Dec= 44°2'14"
RedShift (z): 0.001358
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5023: na základe množstva červeného posunu (z) - 5.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5023 : PGC 45849, UGC 8286, MCG 7-27-43, CGCG 217-17, FGC 1578

Blízke objekty: NGC 5021, NGC 5022, NGC 5024, NGC 5025

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.