eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5021

NGC 5021
Objekt NGC 5021 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5021 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x0.7'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h12m6.1s; Dec= 46°11'47"
RedShift (z): 0.028310
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5021: na základe množstva červeného posunu (z) - 119.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5021 : PGC 45834, UGC 8284, MCG 8-24-84, CGCG 245-30, IRAS 13099+4627

Blízke objekty: NGC 5019, NGC 5020, NGC 5022, NGC 5023

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.