eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5019

NGC 5019
Objekt NGC 5019 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5019 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SB? - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h12m42.5s; Dec= 4°43'45"
RedShift (z): 0.021444
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5019: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5019 : PGC 45885, UGC 8288, MCG 1-34-9, CGCG 44-27, IRAS 13101+0459

Blízke objekty: NGC 5017, NGC 5018, NGC 5020, NGC 5021

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.