eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5020

NGC 5020
Objekt NGC 5020 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5020 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.10'x2.7'
veľkosť: V=11.7m; B=12.5m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h12m39.8s; Dec= 12°35'59"
RedShift (z): 0.011214
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5020: na základe množstva červeného posunu (z) - 47.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5020 : PGC 45883, UGC 8289, MCG 2-34-3, CGCG 72-24, IRAS 13102+1251

Blízke objekty: NGC 5018, NGC 5019, NGC 5021, NGC 5022

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.