eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5026

NGC 5026
Objekt NGC 5026 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5026 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x2.1'
veľkosť: V=11.3m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h14m13.4s; Dec= -42°57'41"
RedShift (z): 0.011838
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5026: na základe množstva červeného posunu (z) - 50.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5026 : PGC 46023, ESO 269-73, MCG -7-27-48, DCL 540, IRAS 13113-4241

Blízke objekty: NGC 5024, NGC 5025, NGC 5027, NGC 5028

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.