eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5027

NGC 5027
Objekt NGC 5027 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5027 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x1.1'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h13m20.9s; Dec= 6°3'43"
RedShift (z): 0.023596
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5027: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5027 : PGC 45936, UGC 8297, MCG 1-34-10, CGCG 44-28, NPM1G +06.0375, IRAS 13108+0619

Blízke objekty: NGC 5025, NGC 5026, NGC 5028, NGC 5029

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.