eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5036

NGC 5036
objekt NGC 5036 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5036 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E-S0 -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.6m; B=15.6m
Overflate lysstyrke: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t14m42.8s; Dec= -4°10'41"
Rødforskyvning (z): 0.022400
Avstand fra solen til NGC 5036: basert på redshiftverdien (z) - 94.6 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5036 : PGC 46057, NPM1G -03.0451

Naboobjekter: NGC 5034, NGC 5035, NGC 5037, NGC 5038

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.