eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5036

NGC 5036
Objekt NGC 5036 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5036 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=14.6m; B=15.6m
Ytans ljusstyrka: 13.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h14m42.8s; Dec= -4°10'41"
rödförskjutning (z): 0.022400
Avståndet från solen till NGC 5036: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 94.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5036 : PGC 46057, NPM1G -03.0451

Närliggande objekt: NGC 5034, NGC 5035, NGC 5037, NGC 5038

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.