eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5037

NGC 5037
Objekt NGC 5037 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5037 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.00'x0.6'
magnitud: V=12.2m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h14m59.4s; Dec= -16°35'24"
rödförskjutning (z): 0.006294
Avståndet från solen till NGC 5037: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 26.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5037 : PGC 46078, MCG -3-34-29, IRAS 13123-1619

Närliggande objekt: NGC 5035, NGC 5036, NGC 5038, NGC 5039

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.