eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5041

NGC 5041
Objekt NGC 5041 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5041 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.5'
veľkosť: V=13.4m; B=14.1m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h14m32.5s; Dec= 30°42'19"
RedShift (z): 0.024941
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5041: na základe množstva červeného posunu (z) - 105.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5041 : PGC 46046, UGC 8319, MCG 5-31-162, CGCG 160-168, KUG 1312+309, IRAS 13122+3058

Blízke objekty: NGC 5040-1, NGC 5040-2, NGC 5042, NGC 5043

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.