eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5045

NGC 5045
Voorwerp NGC 5045 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5045 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Centauri
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 60.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 13h17m4.6s; Dec= -63°24'48"
Andere namen van het object NGC 5045 : ESO 96-SC5, in Milky Way

Objecten in de buurt: NGC 5043, NGC 5044, NGC 5046, NGC 5047

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.