eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5045

NGC 5045
Objekt NGC 5045 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5045 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Centauri
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 60.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h17m4.6s; Dec= -63°24'48"
Övriga namn på objektet NGC 5045 : ESO 96-SC5, in Milky Way

Närliggande objekt: NGC 5043, NGC 5044, NGC 5046, NGC 5047

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.