eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5044

NGC 5044
Objekt NGC 5044 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5044 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 3.00'x3.0'
magnitud: V=10.8m; B=11.8m
Ytans ljusstyrka: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h15m23.9s; Dec= -16°23'4"
rödförskjutning (z): 0.009280
Avståndet från solen till NGC 5044: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 39.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5044 : PGC 46115, MCG -3-34-34, UGCA 341

Närliggande objekt: NGC 5042, NGC 5043, NGC 5045, NGC 5046

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.