eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5044

NGC 5044
objekt NGC 5044 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5044 - galakse i stjernebildet Virginis
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'x3.0'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.8m; B=11.8m
Overflate lysstyrke: 13.3 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 13t15m23.9s; Dec= -16°23'4"
Rødforskyvning (z): 0.009280
Avstand fra solen til NGC 5044: basert på redshiftverdien (z) - 39.2 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5044 : PGC 46115, MCG -3-34-34, UGCA 341

Naboobjekter: NGC 5042, NGC 5043, NGC 5045, NGC 5046

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.