eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5049

NGC 5049
Objekt NGC 5049 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5049 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x0.6'
magnitud: V=13.0m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h15m59.3s; Dec= -16°23'50"
rödförskjutning (z): 0.010084
Avståndet från solen till NGC 5049: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 42.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5049 : PGC 46166, MCG -3-34-37, UGCA 343

Närliggande objekt: NGC 5047, NGC 5048, NGC 5050, NGC 5051

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.