eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5050

NGC 5050
Objekt NGC 5050 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5050 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.4'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h15m41.6s; Dec= 2°52'45"
rödförskjutning (z): 0.019707
Avståndet från solen till NGC 5050: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 83.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5050 : PGC 46138, UGC 8329, MCG 1-34-12, CGCG 44-43

Närliggande objekt: NGC 5048, NGC 5049, NGC 5051, NGC 5052

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.